Puheenjohtaja

Ville Tapola

puheenjohtaja@ykhs.fi

Sihteeri

Veli-Pekka Väänänen

Rahis

Henri Paloniemi

Suhdevastaava

Liina Saarinen

4lppiW3lho

Maija Malmivaara

Kalustovastaava

Matias Hasa

Lähimaan vastaava

Leevi Halme

Kalustovastava

Eetu Piukkula

Afterskivastaava

Hannele Taskinen

Webbitrulli

Erkko Mäkelä